fotel
Różne analizy znawców ekonomii ujawniają, że rodzimi właściciele przedsiębiorstw nie inwestują w swoich pracowników. Można to zauważyć wyraźnie w wysokości wynagrodzeń – w innych państwach, nawet tych tak samo zamożnych co nasza ojczyzna, są one sporo większe i nieustannie rosną.