Rozmaite analizy naukowców wskazują, że krajowi przedsiębiorcy nie inwestują w swoich podwładnych. Można to dostrzec wyraźnie w pensjach – w innych krajach, nawet tych tak samo zamożnych co nasz kraja, są one znacznie większe i utrzymuje się tendencja wzrostowa.