fotel
Różne analizy ekonomistów pokazują, że rodzimi biznesmeni nie inwestują w swoich pracowników. Można to dostrzec wyraźnie w pensjach – w innych państwach, nawet tych na tym samym poziomie gospodarczym co nasz kraja, są one znacznie wyższe i utrzymuje się tendencja wzrostowa.