Pokój dziecięcy
Przedszkole ma obowiązek zapewnienia młodym dzieciakom właściwe warunki do rozwoju. To tu małe pociechy rozpoczną pierwsze przygody ze sztuką, aktywnością fizyczną, nawiązują koleżeńskie relacje. W salkach przedszkolnych znaczącą rolę mają meble przedszkolne.