Nośniki reklamowe, szczególnie przy dużych akcjach powinny się czymkolwiek wyróżniać. To wyznacznik, jaki przedstawi daną agencję w bardzo dobrym świetle. W latach ubiegłych wzorce wszędzie były te same. Aczkolwiek w dniu dzisiejszym wiele w tym obszarze uległo zmianom.