Przedszkola mają obowiązek zapewnienia młodym dzieciakom właściwe warunki do rozwoju. To w tym miejscu nasze dzieci rozpoczynają pierwsze przygody ze sztuką, aktywnością fizyczną, nawiązują koleżeńskie relacje. W pomieszczeniach przedszkolnych znaczącą rolę mają meble przedszkolne.