wazony
W większości współczesnych krajów społeczeństwa mają do czynienia z wolnorynkową gospodarką, cechującą się kilkoma, kluczowymi kwestiami. Po pierwsze, w jej przypadku możliwe jest szybkie założenie działalności gospodarczej przez każdą osobę. Może ona osiągać zróżnicowany kształt, wystarczy w zasadzie, że mieści się w obrębie istniejących przepisów prawa, co jest rzecz jasna zrozumiałe. Ponadto, przedsiębiorcy mogą projektować, wytwarzać, a w dalszej kolejności sprzedawać produkty i usługi adekwatnie do swojej wizji. Mogą jeśli o to chodzi wykazać się swoją kreatywnością oraz pomysłowością, co jest ważną kwestią jeśli chodzi o stworzenie dobrze działającej organizacji.