Dziecko jest najważniejszą istotą w życiu dla niejednego rodzica. Miłość matczyna musi wspomagać dziecko w rozwijaniu się. Opieka musi przejawiać się w kupowaniu mądrych i bezpiecznych zabawek, gdyż ważniejsza jest klasa, a nie ilość.