łóżeczka dla dzieci
Przybycie małego członka familii wymaga przygotowania mieszkania w sposób nadzwyczajny, tak ażeby zapewnić dziecku harmonijny rozwój. Nie znaczy to jednak nieodzowności dokonania rewolucyjnych metamorfoz, wymagających dużych nakładów pieniężnych oraz dezorganizacji życia pozostałych członków familii.