Obecnie możliwości, jakie posiada internet umożliwiają ludziom realizowanie mnóstwa prac i znacząco upraszczają funkcjonowanie. Mogą oni dzięki temu bez problemu komunikować się z osobami oddalonymi o setki tysięcy kilometrów, opłacać rachunki i dokonywać różnych transakcji, a także wykonywać zakupy.